Skip navigation

samenwerkingstraject met Zaans Medisch Centrum

U voelt zich niet goed en wordt verwezen door uw huisarts naar de psychiatrische dagkliniek. Daar komen zij tot de conclusie dat u depressief bent. Een depressie is een ziekte van stemming en gevoelens. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten.

Er kunnen verschillende oorzaken van depressie aanwezig zijn. Sommige mensen hebben aanleg voor depressie, maar ook de afwezigheid van (zon)licht in de winterperiode, negatieve (sociale) ervaringen, gebeurtenissen in de jeugd en hormonale ontregelingen kunnen een oorzaak zijn. Een depressie kan ook zomaar voorkomen. Juist het gebrek aan een duidelijke reden is vaak frustrerend voor iemand met een depressie. Dit in combinatie met het feit dat een depressie meestal niet aan de buitenkant van een persoon is te zien, geeft vaak een onbegrepen gevoel.

Samen met de psychiatrische dagkliniek van het Zaans Medisch Centrum hebben wij voor u een programma ontwikkeld om u na of tijdens de therapie op adequate wijze te bemiddelen naar werk. Dit programma is tot stand gekomen door hechte samenwerking met de behandelaars en de inzet van deskundig personeel.

Ons programma:

In overleg met u verwijst de dagkliniek u voor een intakegesprek naar Zorgconcept wanneer er voldoende psychische stabiliteit is om deel te nemen aan een traject gericht op re-integratie.
Dit intakegesprek wordt uitgevoerd door een coach en heeft als doel te inventariseren wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot bemiddeling naar de arbeidsmarkt. Wanneer Zorgconcept voldoende mogelijkheden ziet, worden vervolg afspraken gemaakt.

Een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject is een loopbaan assessment. Dit assessment wordt uitgevoerd door een psycholoog waarbij rekening wordt gehouden met de belemmeringen die tijdens de dagklinische behandeling zijn geconstateerd. Het onderzoeksrapport geld als leidraad voor de in te zetten acties, gericht op re-integratie.

Coaching naar werk

Samen met u wordt gezocht naar werk en/of scholing dat nauw aansluit bij uw mogelijkheden die gedurende het traject vastgesteld zijn. U wordt elke 14 dagen gezien door de coach waarbij vacatures worden doorgenomen die door zowel u als door Zorgconcept zijn verzameld. Op grond hiervan worden acties gepland.

De verschillende interventies worden in nauw overleg met de behandelaars van de dagkliniek en de coaches van Zorgconcept vastgesteld en uitgevoerd. Hierdoor wordt het re-integratietraject een gezamenlijke inspanning met als uiteindelijk resultaat een baan die rekening houdt met uw mogelijkheden.

Coaching naar vrijwilligerswerk

Het kan ook zijn dat u nog niet toe bent aan werk. Dan kunnen we afspreken dat u eerst begint met vrijwilligerswerk. Tijdens het vrijwilligerswerk ziet u wat u wel en nog niet kunt. Het geeft u inzicht in uw mogelijkheden en het biedt u ook structuur. Na verloop van tijd kunnen we dan beslissen om een traject richting werk in te zetten.

Bel mij terug!

Wilt u graag hulp? Of meer informatie? Dat kan!
Laat uw naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

* Wij sturen uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen