Skip navigation

van therapie naar werk

Een mogelijkheid tot het scheppen van meerwaarde!

In de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar heeft 46,5% van de bevolking ooit in het leven een of andere psychische stoornis gehad en 33,8% krijgt op jaarbasis een of andere psychische stoornis. Deze percentages zijn voor adolescenten hoger dan die in de algemene bevolking (respectievelijk 41,2 en 23,3%). Ongeveer 50% van het ziekteverzuim is gerelateerd aan psychische problemen. De afgelopen jaren heeft Zorgconcept samen met de psychiatrische dagkliniek een succesvol programma ontwikkeld om mensen met ernstige psychiatrische stoornissen weer aan het werk te helpen.

Zorgconcept biedt een traject richting werk aan mensen die vastlopen op meerdere terreinen van hun leven: in zowel opleiding of werk, als in het aangaan en onderhouden van sociale en intieme relaties. Deze problemen gaan soms gepaard met depressiviteit, angstklachten, verslavingsproblematiek, dwangproblemen en/of psychotische denkpatronen. Als de hiermee gepaard gaande klachten genoeg zijn opgeklaard, al dan niet met behulp van medicatie, kan een arbeidsre-integratietraject gericht op structurele veranderingen plaats vinden.

In de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar heeft 46,5% van de bevolking ooit in het leven een of andere psychische stoornis gehad en 33,8% krijgt op jaarbasis een of andere psychische stoornis. Deze percentages zijn voor adolescenten hoger dan die in de algemene bevolking (respectievelijk 41,2 en 23,3%). Ongeveer 50% van het ziekteverzuim is gerelateerd aan psychische problemen. De afgelopen jaren heeft Zorgconcept samen met de psychiatrische dagkliniek een succesvol programma ontwikkeld om mensen met ernstige psychiatrische stoornissen weer aan het werk te helpen.

Zorgconcept biedt hulp en bemiddeling bij de re-integratie op de arbeidsmarkt. Niet iedereen is in staat om op eigen kracht de weg (terug) te vinden naar de arbeidsmarkt. De redenen daarvoor kunnen verschillend van aard zijn: variërend van gebrek aan sollicitatie-ervaring, noodzakelijke heroriëntatie op eigen competenties tot een volledige verandering van beroep als gevolg van ziekte. Een re-integratietraject met ondersteuning van deskundigen is dan de weg om weer een werkkring te verwerven.

Een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject is een loopbaan assessment. De meerwaarde van een psychologisch assessment is: het geeft zicht op wat iemand aankan en op andere soorten werk die niet voor de hand liggen. Met een assessment worden de sterke kanten duidelijk, wat voldoening geeft, waar mensen hun passie uit kunnen halen. Hiermee kan met nieuwe ogen gekeken worden naar de beschikbare vacatures.

Samen met de cliënt wordt gezocht naar werk en/of scholing dat nauw aansluit bij de competenties die gedurende het traject vastgesteld zijn.

Door al tijdens de therapie te starten met de voorbereiding op scholing en werk ontstaat er een dynamische therapeutische interventie die sterk gericht is op de re-integratie naar scholing en werk.
Door het afstemmen van de verschillende acties, zoals het assessment, de keuze van scholing, de keuze van werk, de belasting van werk en alle andere acties die hierbij noodzakelijk zijn ontstaat er een veilige omgeving voor de cliënt, die bij problemen direct kan terugvallen op de therapeutische setting.

Dit leidt tot een plaatsingsrendement van 60%. Dit is twee maal boven het huidige rendement van de re-integratie van cliënten na het ondergaan van dagklinische psychotherapie. (Bron: Thunissen M.M. et. al. Tijdschrift voor psychiatrie, 51, 2009).
Daarnaast blijkt het feit dat dit optimaal aansluit op de behoefte van cliënten tot een cliënttevredenheid > 8.

Bel mij terug!

Wilt u graag hulp? Of meer informatie? Dat kan!
Laat uw naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

* Wij sturen uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen