Skip navigation

Werk Fit Traject

Inleiding

Een Werk Fit traject  is voor mensen met een afstand van de arbeidsmarkt met een UWV: Wajong, WIA, WAO, ziektewet of combinatie van uitkeringen. Gedurende 1 jaar worden zij voorbereid op een betaalde baan. Dit kan individueel of in groepsverband. Zorgconcept heeft hier veel ervaring mee opgedaan door haar samenwerking met o.a. de Psychiatrische Dagkliniek van het Zaans Medisch Centrum.

Doelgroep

Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die nog niet voor een traject richting bemiddeling naar werk in aanmerking komen.

Doelstelling

De afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen door een gestructureerde vorm van diverse interventies gericht op onder andere sollicitatie – en werknemersvaardigheden. Maar ook het adviseren en coachen met betrekking tot niet arbeid gerelateerde problemen die de afstand tot de arbeidsmarkt veroorzaken.

Verwijzing/aanmelding

Cliënten worden, in overleg met een behandelaar/hulpverlener op een passend moment gedurende de behandeling verwezen voor een intakegesprek naar Zorgconcept. Een passend moment is het moment wanneer er voldoende psychische stabiliteit is om deel te nemen aan een traject gericht op re-integratie.

Verwijzing kan via email waarbij het van belang is om adres, geboortedatum, BSN en telefoon/email te vermelden. Een korte omschrijving van de problematiek en welke therapie. Een toestemmingsverklaring is ook van belang.

Indien er geen contra-indicaties zijn wordt er een intake gepland bij Zorgconcept of op locatie. Dit intakegesprek wordt uitgevoerd door een re-integratiecoach en heeft als doel te inventariseren wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot bemiddeling naar de arbeidsmarkt.

Wanneer een cliënt voldoende psychische stabiliteit heeft om deel te nemen aan een traject gericht op Werk Fit, wordt er een voorstel gemaakt voor de UWV. In overleg met de arbeidsdeskundige van het UWV wordt een besluit genomen over de noodzakelijke interventie. In het plan worden heldere doelen geformuleerd gericht op het nemen van stappen waardoor de cliënt uiteindelijk klaar is voor de bemiddeling naar betaald werk.

Concrete aspecten die aan de orde komen zijn o.a.

  • Gebruik van sociale media
  • Vrijwilligerswerk en stages
  • Urenbeperking en uitbreiding
  • Sociale vaardigheden/ Werknemersvaardigheden
  • Scholing/situatie thuis/huisvesting
  • Opstellen van een CV
  • Opstellen van sollicitatie brieven

Verwijzing kan naar:

Stichting Zorgconcept, Roland Wolters overleg op 0654207537, of  schriftelijk naar Vlierweg 22, 1032 LG Amsterdam.

Beoogde Resultaten

Rendement
Door al tijdens de therapie te starten met de voorbereiding op scholing (BBL) en werk ontstaat er een dynamische therapeutische interventie die sterk gericht is op de re-integratie naar scholing en werk.
Door het afstemmen van de verschillende acties, zoals de keuze van scholing, de keuze van werk, de belasting van werk en alle andere acties die hierbij noodzakelijk zijn ontstaat er een veilige omgeving voor de cliënt, die bij problemen direct kan terugvallen op de hulpverlening..
Dit leidt tot een plaatsingsrendement van 60%. Dit is twee maal boven het huidige rendement van de re-integratie van cliënten na het ondergaan van dagklinische psychotherapie. (Bron: Thunissen M.M. et. al. Tijdschrift voor psychiatrie, 51, 2009).
Daarnaast blijkt het feit dat dit optimaal aansluit op de behoefte van cliënten tot een cliënttevredenheid > 8.

Bel mij terug!

Wilt u graag hulp? Of meer informatie? Dat kan!
Laat uw naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

* Wij sturen uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen