Skip navigation

traject bij kanker

Sterk aan het werk tijdens en na kanker

Re-integratieprogramma van stichting Zorgconcept

Werk inspireert; het levert je vriendschappen op. Wie werkt, beleeft iets.
Werken is goed voor iedereen, voor het land. Werk zorgt voor léven

Inleiding

Zorgconcept, Stichting Wij-allemaal en Huis aan het Water bieden diverse mogelijkheden om te leren leven vanuit een veranderd perspectief, waarbij niet de ziekte, maar de kwaliteit van leven centraal staat. Omdat wij geloven dat iedereen de kwaliteit van zijn leven kan verbeteren, ook met kanker.

Werk draagt in hoge mate bij aan kwaliteit van leven, werken is gezond. Om die reden heeft Zorgconcept het re-integratie programma ‘Sterk aan het Werk met en na kanker’ ontwikkeld. Met het programma wordt de fysieke en geestelijke conditie van de deelnemers verbeterd, en wordt terugkeer naar het werk ingezet als middel om vanuit het veranderd perspectief weer structuur en invulling te geven aan het leven.

Kanker is een ziekte die per persoon een heel andere impact heeft, maar doorgaans bij iedereen zorgt voor arbeidsverzuim. Met ons re-integratieprogramma hebben wij als doel het arbeidsverzuim door kanker terug te brengen. Hoeveel maanden precies is weer per individu verschillend, maar ons streven is het verzuim gemiddeld met 3 maanden terug te brengen. Daarnaast wordt met het programma bereikt dat mensen ook na re-integratie sterker aan het werk gaan waardoor zij minder uitval hebben op grond van vermoeidheid of zingevingsvraagstukken.

Doelgroep

Vanuit een specifieke deskundigheid richten wij ons op mensen met kanker. Waar voorheen kanker in veel gevallen op korte termijn tot de dood leidde, krijgt de ziekte steeds meer een chronisch karakter. Het is evident dat de ondersteuning van mensen met kanker met een korte levensverwachting een andere is dan die van mensen met een chronische vorm van kanker. Vanuit bedrijfsperspectief is het daarom zinvol hier een onderscheid in te maken. De inloophuizen staan in principe open voor iedereen met kanker, waar het echter gaat om medewerkers van bedrijven richt het programma van Zorgconept zich op kankerpatiënten met een levensperspectief dat wordt geschat op langer dan vijf jaar.

Waarom kiezen cliënten voor Zorgconcept in samenwerking met de inloophuizen

 • Prachtige, inspirerende en gastvrije revalidatie-omgeving
 • Professionele psychische en fysieke ondersteuning
 • Niet de ziekte maar kwaliteit van leven staat centraal
 • Aandacht en betrokkenheid
 • Contact met lotgenoten

Waarom kiezen werkgevers voor Zorgconcept

Deelname van een bedrijf aan dit programma kan een manier zijn om invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is ook een duidelijk bedrijfseconomisch aspect: medewerkers die worden begeleid door Zorgconcept zijn in het algemeen sneller aan het werk en productiever. Het programma beoogt mensen te leren omgaan met hun ziekte waardoor ze ook sneller weer aan het werk kunnen.

 • Verantwoorde en snelle terugkeer naar werk
 • Niet de ziekte maar mogelijkheden en kwaliteit van leven staat centraal
 • Er wordt gebruik gemaakt van positieve psychologie
 • Alle kennis over werk, kanker en herstel bij elkaar
 • Nadruk op activering en participatie
 • Nadruk op empowerment en zelfmanagement
 • Aandacht voor lichaam én geest
 • Professionele begeleiding door oncologie GZ psychologen, vaktherapeuten en oncologie fysiotherapeuten
 • Deel van de revalidatie wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar voor zover de interventies door de zorgverzekering verzekerde zorg betreffen.

Programma Kanker en werk

Wij geloven niet in standaardoplossingen, en bieden onze klanten daarom een programma op maat. Ons programma start met een oriënterende afspraak met de coördinator en re-integratiedeskundige waarbij wordt vastgesteld of er een goede indicatie is en wanneer het starten met het programma het meest past. Hierbij zijn gemotiveerdheid, het aanwezig zijn van genoeg fysieke inzetbaarheid en goede timing belangrijke thema’s.

Onderwerpen die tijdens het programma onder andere aan de orde komen zijn:

 • Cognitieve conditie (denken)
 • Fysieke conditie (vermoeidheid)
 • Emotionele gevoeligheid / fundamenten
 • Overleg met de UWV
 • Overleg met werkgever/arbodienst
 • Kanker en beweging (sport)
 • Het belang van eigen rol en eigen initiatieven en positieve invloeden op de re-integratie
 • Privé en werk in balans
 • Hoe het werkend leven realiseren
 • Starten en langzaam opbouwen van een werkend leven.

Resultaat:

Tijdens het coachingsprogramma wordt u voorbereid op en bemiddeld naar werk. De dienstverlening is innovatief en uniek omdat zij zich specifieke op u richt middels een intensief coachingstraject als voorbereiding op de terugkeer naar werk. De coaches zijn specifiek opgeleid om u hierbij te helpen en te adviseren en hebben een grote deskundigheid op dit gebied.

Bel mij terug!

Wilt u graag hulp? Of meer informatie? Dat kan!
Laat uw naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

* Wij sturen uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen