Skip navigation

ziekteverzuimbegeleiding

Actief, persoonlijk en onafhankelijk

Zorgconcept verlost ondernemers van tijdrovende activiteiten rond (langdurig) ziekteverzuim. Wij staan garant voor een adequate aanpak. Zorgconcept werkt als volgt:

 • Hebt u te maken met ziekte van een werknemer, dan meldt u dit bij Zorgconcept.
 • De verzuimbegeleider van Zorgconcept overlegt telefonisch met u over de zieke werknemer met betrekking tot de noodzaak van een bezoek aan de bedrijfsarts.
 • Zorgconcept richt zich in eerste instantie op een spoedige terugkeer van de werknemer bij de bestaande werkgever, zo nodig met aangepast werk.
 • Als terugkeer niet mogelijk is, onderzoeken wij de mogelijkheid voor tijdelijke detachering en re-integratie.
 • Outplacement ( zogenoemd 2de Spoor) is een definitieve plaatsing bij een andere werkgever en behoort ook tot het dienstenpakket van Zorgconcept.
 • Om ziekteverzuim te voorkomen, adviseert en begeleidt Zorgconcept u op deskundige wijze bij het verzuimmanagement en preventiebeleid in uw bedrijf.
 • Wij zijn constant alert en houden de vinger aan de pols.

Zorgconcept…

 • Hanteert scherpe tarieven
 • Heeft deskundig personeel
 • Begeleidt het ziekteproces
 • Verzorgt outplacement
 • Persoonlijk advies en maatwerk
 • Is betrokken bij uw bedrijf

Subsidie voor uw bedrijf

Wij kunnen u adviseren over de diverse subsidies die de overheid, UWV of gemeentes verstrekken wanneer u iemand in dienst neemt met bijvoorbeeld een WAO, WIA, Bijstand of Wajong uitkering. Bij het in dienst nemen van een jongere met een Wajong uitkering komt u in aanmerking voor o.a. loondispensatie, premiekorting en de no-riskpolis. Met deze polis neemt de UWV, indien uw medewerker ziek wordt, de ziektewet verplichtingen over. Ook de WAO en WIA biedt soortgelijke mogelijkheden. De subsidie voor het in dienst nemen van personeel vanuit de bijstand verschilt per gemeente. Ook zijn er diverse belastingmaatregelen en fondsen bij onder andere deskundigheidsbevordering en werkplek aanpassing.

Ziekteverzuim

Hoe hoog is uw ziekteverzuim? Hoger dan het branche gemiddelde? Wilt u hier wat aan doen? Wij kunnen u adviseren over het ziekteverzuim en garanderen dat een hoog ziekteverzuim gaat dalen naar normale waarden. Laag ziekteverzuim? Dan zijn wij de goedkoopste arbodienst.

Bel mij terug!

Wilt u graag hulp? Of meer informatie? Dat kan!
Laat uw naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

* Wij sturen uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen