Skip navigation

tweede spoor

Als u een zieke werknemer heeft die niet meer kan terugkeren in zijn eigen werk dan bent u verplicht om uw werknemer te bemiddelen naar werk bij een andere werkgever: dat heet het 2de spoor.

De Wet Verbetering Poortwachter is op 1 april 2002 in werking getreden. Het doel van deze wet is het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn verplicht zich in te spannen voor de reïntegratie van zieke werknemers in het arbeidsproces. Op grond daarvan stelt de werkgever een plan van aanpak op rond de re-integratie van zijn zieke werknemer. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij werkt aan de terugkeer van zijn werknemer in het arbeidsproces. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan zijn re-integratie.

Vanaf de eerste dag van ziekmelding moet er actief worden gezocht naar een oplossing. Wanneer u niet snel en tijdig genoeg actie onderneemt om uw medewerker weer aan het werk te krijgen, kunt u van het UWV een loonsanctie opgelegd krijgen. In dat geval moet u de werknemer soms een heel bruto jaarsalaris doorbetalen!

Wist u dat in 2011 40% van de WIA aanvragen door het UWV zijn afgewezen en er dus een loonsanctie aan de werkgever is opgelegd van 1 jaar?

Voor u als werkgever is het dus belangrijk om Zorgconcept op tijd in te schakelen en niet alleen omdat de overheid dat van u vraagt. U bewerkstelligt er ook mee dat het verzuim van uw werknemer tot het minimum wordt beperkt.

Lukt het u niet om hem andere alternatieven binnen uw bedrijf te bieden? Dan zult u zich in moeten spannen om extern op de arbeidsmarkt passend werk voor uw werknemer te vinden.

De Zorgconcept methode

Wanneer een werknemer niet meer zijn werkzaamheden binnen uw bedrijf of organisatie kan uitvoeren, dan is de werkgever verplicht om een andere werkgever te zoeken. Zorgconcept bemiddelt door het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek, een psychologisch assessment, sollicitatietraining, motivatietraining, coaching gericht op omgaan met: stress, presentatie, imago en energie.

Wij maken in onze gestructureerde begeleiding gebruik van diverse gesprekstechnieken, waarbij wij het standpunt van de cliënt accepteren, maar de cliënt wordt wel subtiel geconfronteerd met zijn eigen afwegingen en ervaringen door middel van “constructieve confrontatie”.

Daarnaast is onze methodiek gebaseerd op de SMART aanpak. Elke cliënt weet welk doel wij nastreven, op welke wijze de begeleiding wordt vormgegeven, de vorderingen die worden gemaakt, de noodzaak van acceptatie en realisme en het tijdbestek.

Het team bestaat uit coaches, jobhunters, arbeidsdeskundigen, een arbeidspsycholoog en eventueel een bedrijfsarts. Een psychiatrisch consult kan onderdeel zijn van de begeleiding. Door deze multidisciplinaire aanpak ontstaat er een optimale mix om mensen via een veranderingsproces te begeleiden naar werk.

Binnen het Spoor 2 traject wij het volgende voor u betekenen:

  • Uitgebreid persoonlijk intakegesprek
  • Individuele Sollicitatie & Communicatietraining
  • LinkedIn (+ verdere social media) training + advies op verzoek
  • Zelfanalyse en persoonlijk ontwikkelingsplan
  • Actieve bemiddeling binnen en buiten ons netwerk van werkgevers
  • Wekelijkse persoonlijke of groepsgewijze sollicitatie begeleiding naar werk
  • Arbeidsgewenningtrajecten en proefplaatsingen in diverse sectoren
  • Psychologisch assessment door psycholoog NIP
  • Register Arbeidsdeskundigen, jobhunters en ervaren senior re-integratie coaches

Bent u die werkgever die geen risico wil lopen op een loonsanctie? Wilt u uw werknemer zo snel mogelijk weer aan een nieuwe baan helpen? Wij kunnen u alles vertellen over ons Spoor 2 traject!

Bel mij terug!

Wilt u graag hulp? Of meer informatie? Dat kan!
Laat uw naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

* Wij sturen uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen